Je saunovanie prospešné pre zdravie a na čo si dať pozor?

Jedna štúdia realizovaná na mužoch v strednom veku ukázala, že muži, ktorí pravidelne používali saunu, žili dlhšie ako ostatní. Nie je ale známe, prečo.

Či zdravotné prínosy spojené s používaním sauny vyplývajú z fyziologických účinkov samotnej sauny alebo zo samotného aktívneho odpočinku, špeciálne vo Fínsku, kde je saunovanie často rodinnou aktivitou.

Na dehydratáciu pozor

Je veľmi dôležité dopĺňať si tekutiny počas saunovania, pretože v prostredí s vysokou teplotou hrozí silná dehydratácia. Medzi príznaky ťažkej dehydratácie patrí sucho v ústach, nadmerný smäd a závraty alebo točenie hlavy.

V prípade, že spozorujete niektorý z týchto príznakov, ktoré sa začínajú objavovať, okamžite opustite saunu a doplňte si tekutiny.

Foto: unsplash.com